Raita Jokuma darbu izstāde

Tiek meklēti finansiālie atbalstītāji Raita Jokuma mākslas darbu izstādes realizēšanai. Izstāde plānota kā ceļojošā izstāde gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Atklāšana plānota Londonā.

Ja vēlaties ziedot šīm projektam, tad maksājuma uzdevumā norādiet: Raita Jokuma izstādei.

Bankas konts ziedojumiem:
AS Citadele banka
LV50PARX0020529580001