Raitis Jokums (Rore) darbu izstāde

Ieskats Raita Jokuma darbos.

  1. Atsauksme no Maija Helmane, astropsihologs

Raita Jokuma gleznojumiem un zīmējumiem šobrīd līdzīgu nav. Varbūt varētu vilkt attālas paralēles ar nīderlandieša Hieronīma Bosa, flāma Pītera Brēgeļa vecākā vai mūsdienu krievu mākslinieka Sergeja Tjukanova (Сергей Тюканов) gan atklātas, gan nošifrētas simbolikas pilnajiem darbiem, taču tikai bez cilvēciski ķermeniskajām formām, pie kurām esam pieraduši. Raita gleznojumi, un jo sevišķi zīmējumi, ir
izteikti abstrakti un multiinformatīvi. Katrs tajos var atrast un ieraudzīt gan kopējo, gan arī tikai sev atbilstošo, individuālo, kas uzrunā.
Visinteresantāk šos darbus ir skatīties ar kādu kopā, lai caur papildinājumiem spētu ieraudzīt pēc iespējas plašāku, dziļāku attēloto informatīvo lauku ainu. Tie ir darbi, kas ļauj iepazīt un tuvoties izpratnei par tiem darbības mehānismiem un enerģijām, kuras darbojas Visumā, kā vienotā, radošā struktūrā. Ļoti daudzšķautņaini un dažādos slāņos. Tajos netrūkst arī humora, sajaucot kopā nopietno ar nenopietno, kā, piemēram, dzejas un oriģināl zīmējumu izdevumā ‘’Domu skaņdarbs’’, zīmējums
un dzejolis par Vecajām biksēm. Tas ir kā staigāt pa Visuma dažādajiem stāviem, tos pētot, iepazīstot un vienlaikus tuvojoties tā noslēpumiem. Turklāt, šie rūpīgi izstrādātie Visuma smalko struktūru un procesu zīmējumi, var palīdzēt cilvēkiem sakārtot arī veselību, jo spēj iedarboties tīri zemapziņas līmenī, ja cilvēks ir pietiekoši atvērts un pieņemošs šīm enerģijām un iekodētajai informācijai.
Šie abstraktie dažādu līmeņu Visuma darbības procesu un kopsakarību modeļu zīmējumi ļoti labi darbojas meditācijās. Gan koncentrējoties uz detaļām, gan ļaujoties brīvajai asociatīvajai plūsmai. Veicot meditācijas, labi iedarbojas šo zīmējumu un gleznojumu dziedinošie efekti. Spēcīgāk strādā tieši paši oriģināldarbi, nekā reprodukcijas, taču arī no reprodukcijām var iegūt daudz informācijas. Ieraudzīt
kopsakarību variantus, kā darbojas mūsu pasaule saistībā ar Visuma smalkajiem līmeņiem un enerģijām. Kā viss notiek, un mēs, kā vērotāji, caur šiem darbiem varam paskatīties uz dažādajiem procesiem un sevi no malas.
Kā vēl vienu no piemēriem, varu minēt zīmējumu, kuru nosacīti var saukt par “Vīru ar klavierēm galvā”. Kur iespējams redzēt, kā veidojas, darbojas, smalko frekvenču, svārstību spirāliskās plūsmas, kļūstot par jauniem Visumiem. Jauniem Radīšanas centriem. Turklāt, kā Augšā, tā Apakšā, jo šiem zīmējumiem un gleznojumiem nav viena noteikta rakursa, statiskā stāvokļa, kurā tos skatīt. Pagriežot par 90 vai 180 grādiem, ieraudzīsim pavisam citu ainu un kopsakarības, tādēļ tie vienmēr ir interesanti un attīsta radošo iztēli. Tās ir tās pašas “superstīgu” un “tārpeju” teorijas, tikai parādītas mākslinieciskā veidā.
Tik pat unikālas ir Raita Jokuma spējas un metode, izmantojot enerģijas, palīdzēt cilvēkiem. Tā ir abpusēja kopsadarbība. Jo tieši pašam cilvēkam, kurš atnācis ar savu problēmu, ir jāpieliek zināma enerģijas un darba daļa pretī arī no savas puses.
Kā apliecinājums savam Nodomam – “Gribu Būt Vesels” un “Esmu Vesels”. Katram no viņiem Raitis dod savu, tikai šim cilvēkam atbilstošu, strādājošu enerģētiskās dziedināšanas formulu, ar kuru tālāk darboties patstāvīgi. Un, kad tā apgūta, tiek iedotas nākošās enerģijas.
Turklāt, Raitis ir Jauno enerģiju cilvēks, kurš spēj, ja cilvēks tam gatavs un dodas šajā virzienā – atvērt viņa spējas. Atvērt cilvēkā esošos talantus un iekšējos resursus.

Pie Raita uz meditācijām, lekcijām un sakārtot veselību dodos ik pa laikam, jau sākot no 2017.gada. Tas vienmēr ir bijis impulss jaunam darbam ar sevi, kā arī apziņas paplašināšanai. Savu iespēju apzināšanai un izkopšanai. Ir bijuši brīži, kad Raitis pieskatījis un palīdzējis arī no attāluma, pieskatot, un dodot drošības sajūtu dažādās situācijās. Tās ir arī jaunas atklāsmes par sevi un ļoti interesants ceļš šajā pasaulē. Šajā ilūziju realitātē, kurā darbojamies, un kurā Raitis Jokums var kļūt par gudru Pavadoni ikvienam, kurš nostājies uz meklējumu ceļa pie sevis paša un savas vietas Visuma neskaitāmajos stāvos.
Viss ir Enerģija.
Arī Mēs.
Arī Tu.
Arī Es.

2. Sanda atsaukme

Raita glezna manās mājās ir jau kādu laiciņu, un tā nebeidz mani pārsteigt vēl joprojām. Gandrīz katru reizi, kad tajā ieskatos, saņemu jaunu impulsu vai atklāsmi. Sākumā tas vairāk bija tikai enerģētiski jūtams, bet laikam ejot, tas iet plašumā un
dziļumā. Sāk rasties arvien lielāka izpratne par to, cik daudzdimensionāla tā ir. Un arī pasauc tā, pie sevis, parasti īstajā brīdi, par ko atklāsme, notiek tikai pēc kāda laiciņa.
Par Raiti. Es viņu uztveru un sajūtu kā tādu dažāda veida impulsu devēju, kādu? Tas atkarīgs no tā, kas cilvēkam tajā brīdī aktuāls. Turklāt tas nav tā, ka es aizeju un man iedod paciņu. Tas process ir tāds, kur es arī esmu iesaistīts, lai caur to rastos arī izpratne kas un kā notiek. Lai tālāk jau patstāvīgi varu virzīties. Pats esmu saņēmis impulsus, kas padara straujāku enerģiju plūsmu, citreiz tādu, kas izmaina struktūru, vēl citreiz tādus, kas paver apziņas plašumus, citreiz, atkal iet dziļumā kādā konkrētā
lietā. Ļoti dažādi transformējoši un jaudīgi impulsi. Vēl viņš ļoti palīdz paplašināt
apziņu un izprast mūsu pašu un apkārtnes daudzdimensionalitāti un to cik viss apkārt un pašā ir savstarpēji saistīts.,

Tiek meklēti finansiālie atbalstītāji Raita Jokuma mākslas darbu izstādes realizēšanai. Izstāde plānota kā ceļojošā izstāde gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Atklāšana plānota Londonā.

Ja vēlaties ziedot šīm projektam, tad maksājuma uzdevumā norādiet: Raita Jokuma izstādei.

Bankas konts ziedojumiem:
AS Citadele banka
LV50PARX0020529580001