Inga Zīle (Sanlapiņa)

Dzeja:

***

Kas tur prieku ienesuši?
Acīm smejot,
Laipni dejo vārdu straume.
Te saujiņa , tur saujiņa
Dzirkstī čalas burbulīšos .
Mīļi draugi kopā nāca
Svinēt burbulīšu svētkus.
Visi labi burbulīši ,
Katram sava, zvaigznes nots.
Tā tām zvaigznēm , kopā būt.
Kopā notis, zina gan,
Kā to dziesmu, nodziedāt.

***

Mātes smaids un glāsts,
To mieru gaidīto nes.
Ticību, ka labi būs.
Būs , tā būs.
Tā spārnus dos
Un lidojums drošs.
Jo tikai māte,
Tos drošus prot dot.
Jo tikai māte,
Sirdi, sirdī glauž
Lasot ,kādu skabargu nost.
Un atjaunots esot
Spēj laimi , mātei dot.

***

Jau esi klāt….Diena
Lūgtā vai raidītā.
Savu, Tu paspēji iegriezt.
Nebija iespējams, Tevi nesatikt.
Caur tumsu ienāci…
Izgaismot padarīto.
Nu varu svērt.
Sevī vērt, jo tiesnesis ,es pats.
Tie citi, garšvielas,
Kas aizdod izjūtu veidus.
Ai, diena….
Kam paslēpes ar Tevi?
Nakts, tās pazīst labāk.
Mēs satikāmies.