Inga Zīle (Sanlapiņa)

Dzeja:

***

Vaivariņi, mētras zilas,
Vai – vari? Vētru, galvā dzēst?
Zilo debess jumu,
Sirds lodziņā klāt.
Mētru izgaršot bez domas,
Ērti sūnās sildīties.
Lai tie citi, kas tie citi,
Citiem patīk norieties,
Savu skaustu, spalvās slēpt.
Savu skumju, iepazinis,
Pasaki tai beidzot- vācies!
Kurš, te saimnieks savai mājai?
Atslēdziņa, pieder Tev.

***

Mātes smaids un glāsts,
To mieru gaidīto nes.
Ticību, ka labi būs.
Būs , tā būs.
Tā spārnus dos
Un lidojums drošs.
Jo māte,
Tos drošus prot dot.
Jo māte,
Sirdi, sirdī glauž
Lasot ,kādu skabargu nost.
Un atjaunots esot
Spēj laimi , mātei dot.

***

Jau esi klāt….Diena
Lūgtā vai raidītā.
Savu, Tu spēj iegriezt.
Nebija iespējams, Tevi nesatikt.
Caur tumsu ienāci…
Izgaismot padarīto.
Nu varu svērt.
Sevī vērt, tiesnesis ,es pats.
Tie citi, garšvielas,
Kas aizdod izjūtu veidus.
Ai, diena….
Kam paslēpes ar Tevi?
Nakts, tās pazīst labāk.
Mēs satikāmies.