Grāmata “Domu skaņdarbs”

Grāmatas autori –  Inga Zīle un Raitis Jokums.

Šajā grāmatā ir atspoguļota savdabīga un interesanta tēlojuma sarakste, kura tapa iepazīstoties diviem cilvēkiem ar savienojumu reālajā dzīvē. Grāmatā ir apvienoti izjūtu virknējumi dzejā, gleznā, atziņās. Gleznu piemērotība dzejoļiem, sarakste ar atbildēm, kuras tapa caur interneta vietni un telefona sarunām. Tā ir sava veida izpratne un izziņas informācija. Kas esi tu cilvēk uz zemes? Dzejā,  zīmējumos un gleznās Jūs atradīsiet katrs savu izpratnes formu, nepieciešamajam momentam un izpausmei, sarunai ar sevi.
Piepalīdzot draugiem, paziņām un visiem pārējiem, radās grāmata matērijas veidolā “Domu skaņdarbs”.

Nedaudz, kā izskatās gleznas un dzeja grāmatā

Cena 10 EUR.

Pasūtīt var rakstot Ingai uz e-pastu: ingazile@inbox.lv

vai veikalā DUDU.lv

Ieskats Raita Jokuma zīmējumos