Astrologs

Inga Zīle piedāvā astrologa pakalpojumus.

Rakstnieks Paulu Koelju ir teicis: “Tas, ko tu meklē, tieši tāpat meklē tevi!”
Dzīves līkloči, ikdienā, tik neparedzami, jaukas un veiksmīgas dienas, pašas par sevi labas. Ko tad, ja dienas šķiet skarbas un jautājumu vairāk kā atbildes. Ir iespēja, caur astroloģiju, ielūkoties atbildēs. Ielūkoties gada plānā, kas ļautu sakārtot to, kas veiksmīgāk ļautos šai periodā. Astroloģija palīdz izskaidrot, kāda mijiedarbība ar partneri, bērniem, vecākiem, darbu ir vajadzīga, lai būtu harmonija un daudzas citas tēmas.

Astroloģiskā karte

Astroloģija (grieķu: astron — ‘zvaigzne’ + logos — ‘mācība’) vairākās kultūrās ir tradīcija, mācība un māksla par cilvēku likteņa un notikumu pareģošanu pēc debess spīdekļu stāvokļa. Astrologi nodarbojas ar astroloģiju un simbolu valodu, uzskatot, ka debess ķermeņu kustības un vairākas kosmiskas parādības ietekmē lietas uz Zemes. / lv.wikipedia.org/

Manā skatījumā, astroloģija ir spēcīgs izziņas avots par cilvēku un lietu dabu. Tā palīdz iepazīt sevi, savus līdzcilvēkus, izprast likumsakarības, kas ir apkārt mums un mūsos. Par astroloģijas vērtību runā daudzi senie viedie- Cicerons, Ptolemajs, Pitagors, Porfirijs, Koperniks, Galilejs, Keplers, Aristotelis, Hipokrāts, Enšteins un daudzi citi. Astroloģijas popularitāte tikai aug, to profesionāli pielieto visās pasaules valstīs.

Astroloģijas novirzieni:

 • Natālā – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz cilvēka raksturu, likteni.
 • Sinastriskā – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz divu cilvēku savstarpējām attiecībām vai divu uzņēmumu sadarbību.
 • Psiholoģiskā (astropsiholoģija) – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz cilvēka psihi. Norāda uz psihisku problēmu cēloņiem.
 • Medicīniskā – pēta veselības jautājumus, palīdz diagnosticēt slimības, veikt profilaktiskus pasākumus to novēršanā.
 • Karmiskā – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz cilvēka karmu, dzīves uzdevumu, reinkarnāciju.
 • Mundānā – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz valstu, pilsētu un nāciju dzīvi un attīstību.
 • Meteoroloģiskā – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz klimatu.
 • Agrārā – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz lauksaimniecību.
 • Biznesa astroloģija – uzņēmumu dibināšana, reorganizācija, partneri utt.
 • Prognožu astroloģija, kurai savukārt ir savi iedalījumi:
 • Horārā – pēta astroloģisko faktoru ietekmi uz idejas dzimšanas brīdi vai kāda jautājuma izskatīšanas brīdi.
 • Elektīvā – nodarbojas ar labvēlīgākā laika izvēli kādam noteiktam darbības veidam.
 • Solārā – astroloģiskās prognozes metode, kas pamatojas uz horoskopa sastādīšanu katra gada momentā, kad Saule atgriežas tajā pašā zīmē un grādā, kurā tā atradās cilvēka dzimšanas momentā.
 • Lunārā – ikmēneša horoskopa sastādīšana, kad Mēness atgriežas tajā pašā vietā, kur bija cilvēka dzimšanas momentā.
 • Tranzīti, direkcijas, progresijas – prognozēšanas metodes.

Latviešiem ir labs teiciens: ’Ko sēsi, to pļausi” un astroloģija var ieteikt ‘’sēkliņu’’, lai raža būtu svētīgāka un labumā bagātāka.

Stāžs astroloģijā: 

 • Konstantīna Daragana kurss (2019).
 • Edija Spāres astro-mediciniskais kurss (2017-2018).
 • Mihaila Borisoviča Levina kurss (2016, 2019).
 • Anita Brasliņa kurss (2016).
 • Sankt – pētrburgas Astroloģijas Akadēmija (2012-2016).
 • Pabeigta A. Rača skolā (2009-2011).
 • Un arī pedogoga diploms (1986).

Aicinu uz konsultāciju! Pieteikšanās zvanot tel.: 26555352. Uz tikšanos!