Palaist sevi plašajos visuma ceļos

Aicinām uz mirkļa kopīgu meditāciju gadu mijā katra privātajā telpā!
Starp raķešu un gaismu vibrācijām, starp bērnu saucieniem un pieaugušo bailēm, starp suņu gaudām un putnu uzmanīgiem skatieniem uz īsu brīdi atslēdz savu prātu un iedomājies sevi kā uguns, ūdens, zemes, gaisa vai tamlīdzīgu enerģijas bumbu, kā nu tu sevi labāk un stabilāk sajūti. Iztēlojies priekšā sev plaši atvērtus vārtus. Ko tu velētos caur tiem iznest cauri jeb paņemt līdzi? Lūk to atstāj pie sevis apaļajā kamolā, bet tas, kas traucē, lai paliek ārpus tā. Tad virzies caur šiem vārtiem un atklāj savas jaunās sajūtas, kas tevi jau sen aiz tām gaida. Izej cauri un ieelpo plašos iespēju un prieka ceļa putekļus! Tu esi atmetis veco bagāžu un esi jauna ceļa sākumā. Kā katru mirkli. Vai palika vieglāk, laimīgāk un priecīgāk?
Uzraksti komentāros pēc tam savas sajūtas.