Raitis Jokums

“Visuma likuma dzīvajiem spēka graudiem vārdos un darbos”.

Raitis Jokumsenerģijas viļņu, sakrālo zināšanu pazinējs, pasniedzējs, sinerģētiķis, biolauka kārtotājs, ar cilvēka paša individuālo  pieeju un darbību, koherences praktizētājs, semināru ” Izzini sevi – topi vesels” konsultants.

MANS UZDEVUMS – Dzīvot un veidot harmonizētu sabiedrību, vidi, pasauli.

REDZĒJUMS
Apvienot un pilnveidot medicīnas nozaru darbinieku izpratni, ka eksistē dažādi ārstniecības
veidi, metodes un to pielietojumi, kas sevī ietver tradicionālo un alternatīvo medicīnu
apvienošanu, integrēšanu un pieejamību. Kliedēt uzskatus, par vienas, vai otras darbības
noliegšanu un iet uz kompromisu, atzīstot, ka eksistē gan viens, gan otrs, ka jāveido kopdarbības
risinājums, kurš palīdzētu uz nākotnes redzējumu fona, uzlabot nākamo paaudžu un bērnu
imūnsistēmu, tā saglabājot veselīgu un dabisku pasaules medicīnas izpratni.

MĒRĶIS
Pilnveidot medicīnas izpratni un apvienot alternatīvo ar klasisko. Veidot skolu, rehabilitācijas
centru, kur cilvēks pats sevi mācītos atveseļot – veselības saglabāšana, atjaunošana,
atveseļošana. Šis  process ļaus izprast ka viss ir enerģija, kura ir pastāvīgi mainīga.

DZĪVES JĒGA
Lai mākslīgais intelekts nepārņem dabīgo un, lai abi divi ir līdzsvarā. Apziņa un matērija ir
vienotas organisma sastāvdaļas, kuras ietvaros ir izpratne, ka cilvēks ar domu spēku un savām
darbībām veido matēriju, vidi un pasauli.

NĀKOTNES REDZĒJUMS
Stiprināt cilvēku uz paša izaugsmi, attīstību, informācijas pielietošanu ikdienas dzīvē. Apziņa un
matērija ir vienots organisms eksistējošā laika ritmā. Apzinātība ir cilvēka prioritāte-atbildība.
Atbalstot vienam otru – sevi, savu bērnu, savas ģimenes izglītošanu un attīstību, radām
harmonizētu vidi, sabiedrību, pasauli.

EKSPERTS

Pieredze un prakse privātajā klīnikā INAKARB (Vācijā), kā augsti efektīvs terapeits ar jauna veida enerģijas plūsmu pielietošanu- DNS savienojumā ar kosmisko lauku. 

Apraks, ieteikums krievu valodā par procesu, kā tas viss funkcionē.
Apraks, ieteikums angļu valodā par procesu, kā tas viss funkcionē.
Masāžas sertifikāts

Pieredze konferencēs: I Vispasaules pašatveseļošanās kongresā (2017). Anapā (Krievija 2019) Экология и дети.

Semināri Latvijā, Krievijā, Vācijā, Anglijā, Zviedrijā, Ukrainā.

Individuālajās konsultācijas.

KO ES DARU ŠOBRĪD

Vadu individuālas konsultācijas un seminārus.

Meklēju sadarbības partnerus

REZULTĀTS

Veikti testi un viens no piemēriem zemāk bildē. Divnedēļu darbs pēc Raita Jokuma ieteikumiem rāda, ka ir veselības uzlabojumi.

Piefiksēta Gvido detalizēta visa organisma stāvokļa DNS, hromosomu un šūnu līmenis ar BIOFUNKCIONĀLĀS TESTĒŠANAS METODI ar aparatūru no Vācijas. Melnie kvadrātiņi ir slikti rādītāji un pēc divām nedēļām sarkanie trīsstūrīši rāda, ka ir veselības uzlabojumi.

Intervijas piecos žurnālos:

Latvijas preses izdevumos – Patiesā Dzīve (nr. 19,06.10. 2017) un (speciālizlaidums 15. jūn. 2018); Citāda Pasaule (nr.23, 2018); Zintnieks (nr.24,’528’DEC. 2018);

Ukrainas presē – Живое издание Человек (нр.12, 2017- 18);

Dažas publikācijas izlasīt var lapas apakšā

Grāmatas ‘’Domu skaņdarbs’’ autors kā dzejnieks, gleznotājs sadarbībā ar Ingu Zīli.

ATSAUKSMES PAR MANU DARBU

Atsauksme no Maija Helmane, astropsihologs.
….. Tik pat unikālas ir Raita Jokuma spējas un metode, izmantojot enerģijas,
palīdzēt cilvēkiem. Tā ir abpusēja kopsadarbība. Jo tieši pašam cilvēkam, kurš atnācis
ar savu problēmu, ir jāpieliek zināma enerģijas un darba daļa pretī arī no savas puses.
Kā apliecinājums savam Nodomam – “Gribu Būt Vesels” un “Esmu Vesels”. Katram
no viņiem Raitis dod savu, tikai šim cilvēkam atbilstošu, strādājošu enerģētiskās
dziedināšanas formulu, ar kuru tālāk darboties patstāvīgi. Un, kad tā apgūta, tiek
iedotas nākošās enerģijas.
Turklāt, Raitis ir Jauno enerģiju cilvēks, kurš spēj, ja cilvēks tam gatavs un
dodas šajā virzienā – atvērt viņa spējas. Atvērt cilvēkā esošos talantus un iekšējos
resursus.

Pie Raita uz meditācijām, lekcijām un sakārtot veselību dodos ik pa laikam,
jau sākot no 2017.gada. Tas vienmēr ir bijis impulss jaunam darbam ar sevi, kā arī
apziņas paplašināšanai. Savu iespēju apzināšanai un izkopšanai. Ir bijuši brīži, kad
Raitis pieskatījis un palīdzējis arī no attāluma, pieskatot, un dodot drošības sajūtu
dažādās situācijās. Tās ir arī jaunas atklāsmes par sevi un ļoti interesants ceļš šajā
pasaulē. Šajā ilūziju realitātē, kurā darbojamies, un kurā Raitis Jokums var kļūt par
gudru Pavadoni ikvienam, kurš nostājies uz meklējumu ceļa pie sevis paša un savas
vietas Visuma neskaitāmajos stāvos.
Viss ir Enerģija.
Arī Mēs.
Arī Tu.
Arī Es.

Pilna atsauksmes versija arī par gleznām ŠEIT.

BRĪVAJĀ LAIKĀ pavadu laiku dabā un gleznoju.

JA JŪS VĒLATIES pierakstīties uz individuālo konsultāciju rakstiet FB https://www.facebook.com/raitis.jokums.9

Raita Jokuma Youtube kanāls

Raita Jokuma Youtube kanāls

Publikācijas:

1. Raksts žurnālā Zintnieks par Ingu Zīli un Raiti Jokumu

Raksts žurnālā Zintnieks par Ingu Zīli un Raiti Jokumu

Picture 1 of 5

2. Publikācija portālā par Raiti Jokumu Kas Jauns šeit.

3. Publikācija par Raiti Jokumu žurnālā “Patiesā Dzīve”, Nr. 19, 2017.

Žurnālu var iegādāties veikalos, kioskos vai elektroniski šeit.

4. Publikācija par Raiti Jokumu žurnālā “Patiesā Dzīve” speciālizlaidums “Ekstrasensi un dziedniecība”, 15.06.2018.

Patiesā dzīve speciālizdevums

Picture 1 of 4