Piedāvājumi

Piesakies pie enerģijas viļņu pazinēja un pasniedzēja, koherences praktizētāja Raita Jokuma uz privātu vizīti.
Zvaniet 22453844. Lasīt vairāk par Raiti Jokumu.

Piesakies pie astroloģes, Chenelinga praktizētājas Ingas Zīles uz privātu vizīti.
Zvaniet 26555352.

Piesakies pie dvēseles pētnieces un terapeites Ingas Ružickas uz privātu vizīti.
Zvaniet 20211211.